New Matura Solutions

Skarb dla maturzystów

New Matura Solutions” to seria edukacyjna służąca do nauki języka angielskiego począwszy od poziomu językowego A1+ aż do C1. Wydana została nakładem wydawnictwa specjalistycznego Oxford University Press. Opracowało ją gremium ekspertów w składzie: Tim Falla, Paul A. Davies, Małgorzata Wieruszewska, Danuta Gryca oraz Joanna Sobierska. Uczniom liceów ogólnokształcących oraz techników seria umożliwi rzetelne przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. O zgodności z obowiązującą podstawą programową zaświadcza nadany przez Ministra Edukacji Narodowej każdemu podręcznikowi z cyklu numer dopuszczenia do użytku szkolnego.

Skarb dla maturzystów

Seria zawiera cztery podręczniki, każdy dostosowany do innego poziomu językowego:  Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate oraz Upper-Intermediate. Szczególnie dwie środkowe publikacje znajdą się w centrum zainteresowania maturzystów, ponieważ są doskonale przystosowane do rzetelnego przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Każdy zamieszczony w nich temat pomyślany jest w ten sposób, aby kształcić jedną z wymaganych na maturze umiejętności. Przedstawione są w nich obowiązujące konstrukcje gramatyczne, przydatne słownictwo oraz praktyczne wskazówki dotyczące pisania, czytania czy też sposobów na dobrze zdaną część ustną egzaminu. W publikacjach znajdzie się bardzo wiele powtórek kluczowych elementów materiału, a także mnóstwo ćwiczeń, które przydadzą się do utrwalenia przerobionego wcześniej materiału. Podręczniki mają jednak, co warto podkreślić, charakter uniwersalny: z powodzeniem do nauki angielskiego mogą ich używać także osoby, które szkołę średnią mają dawno za sobą, ale chcą podszkolić swoje umiejętności władania językiem obcym.

Pomoce dodatkowe od wydawnictwa

Poza podręcznika, Oxford University Press wydało ponad dwadzieścia innych publikacji, które mają stanowić dodatkowe pomoce naukowe dla uczniów, którzy skłonni są z nich skorzystać. Zawierają one przede wszystkim dodatkowe ćwiczenia utrwalające materiał zdobywany w trakcie lekcji, a część z nich ułożona jest wprost z myślą o egzaminie maturalnym. Jest to dobra opcja dla uczniów, którzy czują się mniej pewnie w języku angielskim i chcieliby samodzielnie wskoczyć na wyższy poziom znajomości gramatycznych reguł. Wydawnictwo oferuje też nagrania na płycie CD, które umożliwiają ćwiczenie sprawiającej często problemy umiejętności rozumienia ze słuchu. Więcej zadań uczeń znajdzie także na specjalnej platformie online.

Music obraz autor twa freepik - www.freepik.com